Kluven

En sajt om sajter

Säker arkivering i molntjänster

Allt fler företag inser fördelarna med att lagra data i molntjänster istället för att ha stora arkiv att leta igenom när man behöver ett visst dokument. Man sparar massor av tid genom att istället knappa sig fram via datasystemet och kunna skicka rätt dokument till rätt person i ett pågående ärende. 

Lagra sina dokument

Genom att lagra sina dokument i så kallade molntjänster så kan man bestämma vilka som ska ha åtkomst till dessa och se till att personen ifråga får logga in med sin ip adress, en e-legitimation eller annan lösen. Det kan vara så att vissa handläggare måste kunna komma åt de dokument som behövs medan andra inte ska ha tillgång till dessa. Även fakturahanteringen blir lättare då rätt person direkt kan gå in och kontera inköpet plus att det är lättsamt att hitta den faktura man söker. 

Statistik och säkerhet

Även sjukfrånvaro kan registreras via dessa tjänster och därigenom kan man skapa statistik på hur frånvaron är på arbetsplatsen. Färdiga mallar och formulär kan läggas upp för att göra arbetet lättsamt och man slipper tänka på att göra backuper då detta sköts av företaget som håller i molntjänsten. Säkerheten i dessa tjänster är stor då all information krypteras och det är bra om informationen lagras på två servrar ifall olyckan ändå skulle råka vara framme i form av exempelvis en brand eller något annat man inte kan styra över.